اخذ پروانه ساختمانی ، انجام کلیه خدمات مهندسی 

سبک سازی سازه ، طراحی ، محاسبه ، اجرا

صفر تا صد اجرای ساختمان ( کلید تحویل )

پیگیری امور شهرداری

مهندس خلیلی

0917-686-5385

فیلم اموزش کار با قابلیت جستجو پلاک